We are using cookies to give you the best experience on our site. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay!

Aplikacija produkta

ČIŠČENJE  ODPADNIH VODA

Postopki čiščenja odpadnih voda so odvisni od sestave odpadne vode. Vsakemu od načinov čiščenja pa je skupno dejstvo, da potrebujejo dodatne količine kisika. Naš proizvod je plod najnovejše tehnologije in predstavlja celovito rešitev za ozračevanje oz. dovajanje kisika v vodni medij. Zaradi preboja v ozračevalni tehnologiji smo trgu lahko ponudili cenovno ugoden, varčen in izjemno učinkovit ozračevalnik.

OZRAČEVALNIK TORINGTURBINE® LAHKO APLICIRAMO V RAZLIČNE VRSTE ODPADNIH VODA:

  • ODPADNE VODE IZ INDUSTRIJE (ŽIVILSKA, PLINSKA, OLJNA, KLAVNICE..)
  • KOMUNALNE ODPADNE VODE
  • ODPADNE VODE IZ ŽIVINOREJE
  • ODPADNE VODE IZ DRUGIH OBRATOV

IMG_20150623_130426

OZRAČEVANJE LAGUN ŽIVALSKIH ODPADKOV

Velike industrije mlečnih izdelkov ali prehrambene verige lahko ustvarijo toliko odpadkov, kot srednje velika mesta. Medtem ko mesta porabiljo milijone evrov vsako leto za obdelavo in odstranitev komunalnih odpadkov, si lastniki farm ne morejo privoščiti takih izdatkov. Zato so kmetije omejene na odstranjevanje gnoja v lagunah ali pa ga širijo na okoliška zemljišča. Rešitev s turbinskim ozračevalnikom TORINGTURBINE®.

Voss Farm Ice Picture

OŽIVLJANJE NARAVNIH VODNIH TELES

Tudi v naravnih vodnih telesih prihaja do pomanjkanja kisika zaradi pojavov, kot so evtrofikacija, zastajanje vode, preobremenjenost z hranili, itd. Opisano problematiko lahko rešimo z uporabo ozračevalnika, ki ga v medij montiramo za določeno, po izdračunih potrebno obdobje. Z dodajanjem kisika v vodo se stanje povrne v normalno stanje.

 b

OZRAČEVANJE RIBOGOJNIC IN RIBNIKOV

Zardi določenih procesov v vodi lahko pride do pomanjkanja za življenje rib potrebnega kisika. Tudi v tem primeru je problematiko možno odparviti s pomočjo ozračevalnika. Posledice delovanja ozračevalnika so tudi preprečene zareditev komarjev, zaraščanje alg in nastajanje neprijetnih vonjav.

OZRAČEVANJE VODNIH TELES NA GOLF IGRIŠČIH

Voda zaradi prekomernih količin hranil in trdnih delcev postane motna (neprijetnega videza) in neprijetnega vonja. Težava je v tem, da vodna telesa niso več estetskega videza. Rešitev predstavlja turbinski ozračevalnik TORINGTURBINE®.

OZRAČEVANJE VODA ZA NAMENE POLJEDELSTVA IN VRTNARSTVA (HORTIKULTURA)

V namakalnih lagunah je potrebno sproti oživljati vodo, zato je primerno dodajanje kisika s pomočjo turbinske tehnologije.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!