ČIŠČENJE  ODPADNIH VODA

Postopki čiščenja odpadnih voda so odvisni od sestave odpadne vode. Vsakemu od načinov čiščenja pa je skupno dejstvo, da potrebujejo dodatne količine kisika. Naš proizvod je plod najnovejše tehnologije in predstavlja celovito rešitev za ozračevanje oz. dovajanje kisika v vodni medij. Zaradi preboja v ozračevalni tehnologiji smo trgu lahko ponudili cenovno ugoden, varčen in izjemno učinkovit ozračevalnik.

OZRAČEVALNIK TORINGTURBINE® LAHKO APLICIRAMO V RAZLIČNE VRSTE ODPADNIH VODA:

 • ODPADNE VODE IZ INDUSTRIJE (ŽIVILSKA, PLINSKA, OLJNA, KLAVNICE..)
 • KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • ODPADNE VODE IZ ŽIVINOREJE
 • ODPADNE VODE IZ DRUGIH OBRATOV

 IMG_20150623_130426

OZRAČEVANJE LAGUN ŽIVALSKIH ODPADKOV

Velike industrije mlečnih izdelkov ali prehrambene verige lahko ustvarijo toliko odpadkov, kot srednje velika mesta. Medtem ko mesta porabiljo milijone evrov vsako leto za obdelavo in odstranitev komunalnih odpadkov, si lastniki farm ne morejo privoščiti takih izdatkov. Zato so kmetije omejene na odstranjevanje gnoja v lagunah ali pa ga širijo na okoliška zemljišča. Rešitev s turbinskim ozračevalnikom TORINGTURBINE®.

Voss Farm Ice Picture

OŽIVLJANJE NARAVNIH VODNIH TELES

Tudi v naravnih vodnih telesih prihaja do pomanjkanja kisika zaradi pojavov, kot so evtrofikacija, zastajanje vode, preobremenjenost z hranili, itd. Opisano problematiko lahko rešimo z uporabo ozračevalnika, ki ga v medij montiramo za določeno, po izdračunih potrebno obdobje. Z dodajanjem kisika v vodo se stanje povrne v normalno stanje.

 b

OZRAČEVANJE RIBOGOJNIC IN RIBNIKOV

Zardi določenih procesov v vodi lahko pride do pomanjkanja za življenje rib potrebnega kisika. Tudi v tem primeru je problematiko možno odparviti s pomočjo ozračevalnika. Posledice delovanja ozračevalnika so tudi preprečene zareditev komarjev, zaraščanje alg in nastajanje neprijetnih vonjav.

OZRAČEVANJE VODNIH TELES NA GOLF IGRIŠČIH

Voda zaradi prekomernih količin hranil in trdnih delcev postane motna (neprijetnega videza) in neprijetnega vonja. Težava je v tem, da vodna telesa niso več estetskega videza. Rešitev predstavlja turbinski ozračevalnik TORINGTURBINE®.

OZRAČEVANJE VODA ZA NAMENE POLJEDELSTVA IN VRTNARSTVA (HORTIKULTURA)

V namakalnih lagunah je potrebno sproti oživljati vodo, zato je primerno dodajanje kisika s pomočjo turbinske tehnologije.

TORINGTURBINE® je samoaspiracijski vodni ozračevalnik nove generacije, ki izkorišča naravne zakone fizike v svoj prid.  Naprava je namenjena dodajanju kisika v mrtvo ali onesnaženo vodo, možno pa je tudi dovajanje drugega plina s pomočjo dodatka vsesalnega sistema.

Njegovo delovanje je osnovano na principu zakona o centrifugalni fiziki ter precesije. Zaradi podtlaka, ki nastaja v turbini pride do srkanja okoliškega zraka preko votle palice v turbino, ki zrak razbije na podvodni oblak drobnih mehurčkov.


TT200 in work


Naprava za ozračevanje je plod dolgoletnih študij in lastne inovacije g. Alfreda Zajiča. Inovator je turbino prvotno razvil z namenom varovanja vodnih virov oziroma izboljšanja ekološkega, kemijskega in fizikalnega stanja voda, kar je neposredno povezano s kakovostjo življenja na Zemlji.

Turbina ima možnosti različnih nastavitev, odvisno od namena. Je zelo enostavna za uporabo in nastavitev, njeno delovanje pa glede učinkovitosti in varčevanja z energijo prekaša vse ozračevalne naprave na trgu.


PREDNOSTI TORINGTURBINE®

 1. Ne potrebuje vzdrževanja,
 2. Nima notranjih gibljivih delov,
 3. Se ne zamaši z algami ali ostalimi plavajočimi predmeti,
 4. Ozračuje z vpihavanjem zraka v vodo in ne brizganja vode v zrak,
 5. Deluje enako ali bolje od ostalih aeratorjev, ki imajo do 7x več konjskih moči,
 6. Se ponaša z dolgim časom zadrževanja zračnih mehurčkov v vodi,
 7. Uporablja elektromotor v razponu od 2-5 konjskih moči,
 8. Ne potrebuje “podmazovanja”,
 9. Načrtovan za delovanje 24/7,
 10. Narejen iz materialov odpornih na korozijo,
 11. Deluje na zelo nizkih nivojih glasnosti,
 12. Porabi veliko manj elektrike kot konkurenčni aeratorji,
 13. Konkurenčna cena,
 14. Ne povzroča premešavanja sedimentov na dnu,
 15. Idealno za prečiščevanje vode v krutih pogojih v plinski in naftni industriji,
 16. Stimulira rast aerobnih bakterij, katere se hranijo s hranili, ki jih potrebujejo bakterije za redukcijo sulfatov (SRB) ter bakterij, ki povzročajo kislost (APB),
 17. Povzroča rast populacije aerobov, ki zmanjšujejo razpoložljivi hidrokarbon in ostanke gošče,
 18. Zmanjšuje nivo železa, mangana in organskih snovi.
 19. Zmanjšuje motnost in nivo suspendiranih trdnih snovi,
 20. Iz vode odstrani H2S in CO2,
 21. Zmanjšuje nivo raztopljenih oksidov mineralov in organskih snovi, ter jih spreminja v visoko neraztopljive okside, katere se enostavno odstrani s pomočjo sedimentacije.

PLAVAJOČI TURBINSKI OZRAČEVALNIK

Plavajoči površinski ozračevalnik, v svetu priznan z najvišjo učinkovitostjo ozračevanja, je primeren za vsako prezračevalno aplikacijo. Zelo dobre rezultate dobimo pri njegovi uporabi v odpadnih vodah. Rezultati so takojšnji in neprekinjeni, saj sistem s s pomočjo turbine povzroči naval neverjetne količine raztopljenega kisika, ki večinoma celo prekaša potrebe vode po kisiku.

FIKSNA POVRŠINSKA OZRAČEVALNA TURBINA

Fiksni površinski turbinski ozračevalnik je najbolj primeren za ozračevanje ribnikov, bazenov, tankov, jam, jezer ter za oživljanje rek. Ta preprost ozračevalnikpraktično ne potrebuje vzdrževanja in je primeren za vsako aplikacijo. Privzeta nastavitev vključuje turbino TT200, sklopko dia/24mm in pogonsko gred 100cm, podporo motorja (preklopna konzola) in motor moči 1,5kW, 1420 r.p.m.

RAZMERJE MED GLOBINO NASTAVITVE IN MOČJO MOTORJA


TORING 2016 - Setup Options

Zgodovina podjetja

Po dolgoletnih raziskavah, ob uporabi načela precesije, ki se uporablja za rotacijo tekočin, je gospod Alfred Zajíc osnoval samo-aspiracijski prezračevalnik brez notranjih gibljivih delov. Študije in številni preizkusi so privedli do izpopolnjenega proizvoda, ki se ponaša z veliko prednostjo  v smislu zanesljivosti in energetske učinkovitosti. Energijska učinkovitost je vsaj trikrat višja od drugih prezračevalnikov, ki so v tem trenutku na trgu. Izdelek je učinkovit tudi v smoslu prenosa kisika, saj v vodo lahko prenese do 7,5KgO2/kWh raztopljenega kisika.

Danes

Danes izdelujemo samoaspiracijske turbine v različnih konfiguracijah, ki imajo zmogljivost prenosa prostornine zraka od 5 do 16 litrov na sekundo, odvisno od moči motorja in globine delovanja. Razvijamo več novih modelov, obenem turbine za ozračevanje velikih in manjših vodnih teles.

.

Naše poslanstvo

Cilj in upanje podjetja Toring Turbine d.o.o. je, da nam v obdobju desetih let postopoma uspe zamenjati tehnološko zastarele prezračevalnike z našim produktom. V podjetju smo izrazito razvojno usmerjeni, saj svoj proizvod vseskozi nadgrajujemo, poleg tega pa razvijamo nove modele turbin in dodatke, ki povečujejo učinkovitost in možnosti uporabe. Ker ozračevalnik TORINGTURBINE zagotavlja povečanje količin čiste vode ter zmanjšanje porabe električne energije, lahko trdimo, da zmanjšuje stopnjo onesnaženosti okolja.

Alfred Zajić

Alfred Zajić

Izumitelj
Toring Turbine - ekipa

Toring Turbine - ekipa

Skupinska slika
Toring Turbine d.o.o.  ( LLC )
Ferrarska ulica 8, 6000 KoperSlovenija,  EU
E-naslov: info (at) toring.com
DŠ: SI51386356
IBAN: SI56-10100-0048506494
SWIFT: BAKOSI2X

Oživljamo vodo

Predstavitev v Angleščini


Kako lahko pomagamo?

Hvala vam, da izražate zanimanje za Toring Turbine. Izpolnite spodnji obrazec in vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Avtomatski vodni ozračevalnik


Avtomatski (samo-aspiracijski) vodni ozračevalnik – Toring Turbine® model TT200 je naprava, namenjena dovajanu kisika v odpadno, onesnaženo ali mrtvo vodo. Glede na to, da živimo v svetu hitro rastoče ekonomije, se s tem povečuje tudi stres na okolje, predvsem na vire pitne vode in posledično človeško zdravje. Iz tovrstne problematike je nastal primarni cilj delovanja našega ozračevalnika, t.j. izboljšava ter ohranitev kakovosti vodnih virov. Naprava je bila izdelana z namenom integracije v čistilne naprave, kasneje pa se je spekter uporabe precej razširil.

Kaj delamo?

Oživljamo vodo.


Ozračevanje voda

Čiščenje odpadnih voda

Razvoj

Inovacije

Več

Prednosti

 • Odpravi stres vodnim organizmom
 • Zmanjšuje cvetenje alg
 • Poveča koncentracijo raztopljenega kisika
 • Odpravi neprijeten vonj
 • Poveča vidljivost in čistost vode
 • Prepreči pomor rib
 • Preprečuje razvoj komarjev in ličink
 • Preprečuje zamrzovanje
 • V souporabi z vsesalnim sistemom lahko v vodo vnašamo čisti kisik ali druge pline

Ozračevalne rešitve

 • Ozračevanje čistilnih naprav
 • Ozračevanje ribnikov in jezer
 • Dodajanje kisika v ribogojnicah in ribnikih
 • Ozračevanje industrijskih odpadnih vod (oljna, plinska, papirna, mlečna in podobno)

Čiščenje odpadnih voda

Ozračevanje tekočin je razširjena tehnologija za sekundarno čiščenje čistilnih naprav, tj biološko razgradnjo organskih vsebin, saj opravlja dve funkciji: zrak se prenese v bazen za namene biološkeo oksidativnih reakcij in zagotavlja mešanje, potrebno za disperzijo zraka in sprejem reaktantov (kisik, odpadna voda in mikrobi).

Ne obremenjujte se z mašenjem odprtin ali čiščenjem. TT200 je popolnoma samočistilna naprava.

No More Posts

Load More Posts

Self Aspirating Water Aerator


The Toring Turbine® TT200 is part of a new generation of so-called Self-Aspirating Aerators. Following many years of the research we managed to build a “Self-Aspirating Aerator” with no moving parts internally, thus obtaining a great advantage in terms of reliability and energy efficiency. Fine bubble aeration is an efficient way to transfer oxygen to a water body. The Toring Turbine® TT200 outperforms any water aerator on the market today.

What we do?

We Supply Water With Life.


Water Aeration

Wastewater Treatment

Development

Innovation

Learn More

Benefits

 • For Wastewater treatment plant (WWTP)
 • Eliminate Stress to Fish & Aquatic Organisms (Fishkills)
 • Reduce Algal Blooms
 • Increase Dissolved Oxygen Concentrations
 • Diminishes Noxious Odors
 • Improves Livestock & Fish health
 • Increase Water Clarity
 • Reduce Mosquito populations
 • Improve the Quality of Fisheries
 • Prevents freezing
 • Aeration Turbine TT200 combined with suction system can add gas to liquid
 • The TT200 is the only self-aspirating aerator for aeration at more than 3 meters

Aeration solutions

 • Animal waste-lagoon aeration
 • Golf Course Pond
 • Lake Way and Cove
 • Livestock Tanks / Stocked Fishing Ponds
 • Pond Aeration
 • Wastewater

Wastewater treatment

Aeration of liquids is a widespread technology for secondary treatment of wastewater treatment plants. ie the biological decomposition of organic content, since it performs two functions: the air is transferred to the swimming pool for the purposes of biological oxidative reactions provide the mixing required for dispersion of air and reception reactants (oxygen, wastewater and microbes).

No need to worry about clogged pump intakes or plants getting tangled. The TT200 is completely self-cleaning.

New offer 2015 for deep water trolling

Ščipalka RenderA downrigger is a device used while fishing using the trolling method, which places a lure at the desired depth. A downrigger consists of a three to six-foot horizontal pole that supports a cannon ball (large weight) by a steel cable (stainless steel). A clip, also known as a “release” attaches a fishing line to the cannonball weight. The bait or lure is attached to the release.

 • Intelligent downrigger line releases only when a fish strikes.
 • Great for fishing small fish in extra deep waters
 • It has a high sensitivity
 • Simple and fast employment
 • Fits all Downriggers
 • Ideal and untouched fishing locations can only be found in deep waters. Away from any noise made by thousands of motor boats. Deepwater release was developed just because of that.
 • Deepwater release will help you discover new fishing areas unreachable to others because there are just no limits to its efficiency.
 • Deepwater release is a special downrigger line release designed for extra deep water trolling. Great for fishing small fish like Sparidae, Serranidae, loliginid ae more than 40 feet deep.
 • Deepwater release is a patented product from the new generation of intelligent deepwater line releases.

Downriggers consist of four major components, the weight, cable, pole, and a spool. A fishing line is attached to the downrigger cable by means of a “line release.” The weight is normally a five-to-ten-pound mass of lead that is connected to the stainless steel wire. The spool is brought up either by a manual crank or via an electric motor. In addition to attaching a lure to the fishing line, an oval piece of metal (often hammered or curved for reflective purposes) called a dodger is often used to attract fish from greater distances. The types of lures used to troll with using downriggers range from metal “spoons” that are often decorated using color tape, to plastic or rubber “squids” that also vary in color.


Standard Package

1 x downrigger  = 25 € / 4 x ddownrigger = 88 € / 10 x downrigger = 190 € / 20 x downrigger = 320 € / 50 x downrigger = 700 € / 100 x downrigger = 1200 €
// Free Shipment //

Prices of Standard Package
Special Package

1 x downrigger  = 32 € / 4 x ddownrigger = 112 € / 10 x downrigger = 240 €
// Free Shipment //

Prices of Special Package
In the case of larger quantities of the products, you are entitled to a quantity discount.

Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you. You may log into your account at www.paypal.com to view details of this transaction.

[woocommerce_thankyou]

Checkout

{{mj-checkout-form}}

Online-Shop is under modification but our products are still available. Please send us your inquiry for a specific application or just say hi over contact form.The Toring Turbine aeration system is designed to run 24/7, completely reliable and maintenance free. Tests say that the oxygen transfer efficiency in some models can exceed 7,5kgO2/kWhr or about 12 lbsO2/hphr. Weighing barely over 100 pounds, a typical TT200 floating aerator can out-perform and outlast virtually every aerator in its class.

Delivery detail:  Estimated delivery time 8 – 30days (depending on shipping country and production time).Delivery times are guaranteed from our service provider. If you have a contract with DHL or UPS, please provide us with more details for shipping purposes (optional).

[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

How can we help?

Thank you for expressing an interest in Toring Turbine. Please complete the form below end we will answer your query as soon as possible.

We rely significantly on our distributors and strategic selling alliances:

VaracorpUnited States – exclusive distributor

VaraCorp LLC
13501 Ranch Road 12,
Suite 103
78676 Wimberley,
Texas
Contact person: Shay Casey
T: +18-800-801-6685

Sweden, Norway, Denmark, Finland and Iceland – exclusive distributor

Eden AquatechEden Aquatech AB
Rastavagen 9
SE-673 91 Charlottenberg,
Sweden

Contact person: Svend Petersen
T: +46 (0)70 8954231
E: info@edenaquatech.se


Australia – exclusive distributor

Baldwin IndustrialBaldwin industrial systems

Ranton St, Cardiff NSW 2285
AUSTRALIA
Contact person: Steve Sheehan
T: T: +61 2 4954 0440
E: steve@baldwin.com.au


Canada, Mexico

VaraCorp LLCVaracorp
13501 Ranch Road 12,
Suite 103
78676 Wimberley,
Texas
Contact person: Shay Casey
T: +18-800-801-6685

Poland, Slovakia and Czech Republic

RESTAR Rafał Lenart
Ul. Stacyjna 8logo-restair
42-610 Miasteczko Śląskie
Poland

Contact person: Estera Macińska
T: +48 500 053 774


Germany, Mexico, Perulogo_prosys

PROSYS Weida GmbH & Co.KG
Büro Berlin James,
Joliot-Curie-Straße 11
D-07570 Weida,
Germany

Contact person: Matthias Jütte
T: +49.(0)30 609 84650-6
E: m.juette@prosys-weida.de


Hungarysziklaiexim

Sziklai Exim Kft.
Márvány utca 31
1126 Budapest
Hungary

Contact person: Sziklai Zénó
T: +36-1-220-44-17
E: sziklai.zeno@gmail.com

Mexico

aguas_latinas

Aguas Latinas México
Manta No. 746
Col. Lindavista
Del.  Gustavo A. Madero,
07300 C.P.,
México, D.F.

Contact person: Hartmut Schultz
T: +52 (55) 2453-7625
E: hartmut.schultz@aguaslatinas.com


Peruaguas_latinas

Aguas Latinas Perú S. A. C.
Calle Los Antares No.320
Torre B oficina 307
Centro Empresarial  EL NUEVO TRIGAL
Urb. La Alborada
Santiago de Surco
33 Lima
PERU

Contact person: Ronald Villanueva
T: +51(1)748 0490
E: ronald.villanueva@aguaslatinas.com


Central America (except Guatemala)Sauber Logo

DBA SAUBER – Soluciones de Ingenieria Evo Mech S.A.
Bodegas Terrum, No.62, Costado Este del Hampton Inn, & Suites Rio Segundo
20109 Alajuela
Costa Rica

Contact person: Renato Pfeiffer
T: (506)4000-0625
E: rpfeiffer@thinksauber.com


Southeast Asia

PT BioMicrobe Teknologi Indonesia
CEO Building JI. TB. Simatupang No.18CCilandak,
12430 South JakartaPIndonesia

Contact person: Mayasari Purnama Wulan
T: + 62 21 29601523
E: maya@biomicrobe.com


Indonesia

Pt. Haru Ayu Perkasa
Jin Sumatera 72b
20211 Medan
Indonesia

Contact person: Jeff Tandianus
T: +6261 4560281
E: jtandian@gmail.comIf you are interested in becoming our distributor, please contact us and let us know how would you like to cooperate.

Toring Turbine TT200 ordering options:

important: if you order 5 products or more, please contact us for reduced price.
Delivery times are guaranteed from our service provider.

TT200 Turbine Only

Details: TT200 Turbine only + Postage
Price: 660 EUR
Delivery Detail: Estimated delivery time 8 – 30 days.
Delivery Destinations: Worldwide
Payment Terms: PayPal, WesternUnion, Bank transaction, ProForma
Paypal:TT200 Only

TT200 Turbine with TTS Coupling and Drive Shaft

Product details: TT200 Turbine + TTS Coupling dia.24mm + Drive Shaft 100cm + Postage
Price: 910 EUR
Delivery detail: Estimated delivery time 8 – 30 days.
Delivery destinations: Worldwide
Payment terms: PayPal, WesternUnion, Bank transaction, ProForma
Paypal:TT200-coupling-inox

TT200 Turbine with TTS Coupling, Drive Shaft and Suction System

Product details: TT200 Turbine + TTS Coupling dia.24mm + Drive Shaft 100cm + Suction System + Postage
Price: 1037 EUR
Delivery detail: Estimated delivery time 8 – 30 days.
Delivery destinations: Worldwide
Payment terms: PayPal, WesternUnion, Bank transaction, ProForma
Paypal:Suction System

TT200 Turbine with IEC Electric motor 50Hz, TTS Coupling and Drive Shaft

Product details: TT200, IEC Electric motor 50Hz, TTS Coupling dia.24mm, Drive Shaft 100cm + Postage
Price: 770 EUR + MOTOR + Postage (Please, Contact us)
Delivery detail: Estimated delivery time 8 – 35 days.
Delivery destinations: Worldwide
Payment terms: Bank payment, ProForma
TT200 + Motor

TT200 Complete Floating Aerator

Product details: Floating device + complete Toring turbine + Postage
Price:  (Please, Contact us)
Delivery detail: Estimated delivery + production time (Please, Contact us)
Delivery destinations: Worldwide
Payment terms: Bank payment, ProForma
Floating Toring System

Self Aspirating Water Aerator

Alfred Zajić

Alfred Zajic (Innovator)

The Toring Turbine® TT200 is part of a new generation of so-called Self-Aspirating Aerators. Following many years of the research we managed to build a “Self-Aspirating Aerator” with no moving parts internally, thus obtaining a great advantage in terms of reliability and energy efficiency. Fine bubble aeration is an efficient way to transfer oxygen to a water body. The Toring Turbine® TT200 outperforms any water aerator on the market today.

All products are patented and registered under Toring Turbine Trademark.


Aeration Turbine TT200 operating:

Aeration solutions:

– Animal waste-lagoon aeration
– Golf Course Pond
– Lake Way and Cove
– Livestock Tanks / Stocked Fishing Ponds
– Pond Aeration
– Wastewater

Benefits:

– For Drinking water treatment
– Eliminate Stress to Fish & Aquatic Organisms (Fishkills)
– Reduce Algal Blooms
– Increase Dissolved Oxygen Concentrations
– Diminishes Noxious Odors
– Improves Livestock & Fish health
– Increase Water Clarity
– Reduce Mosquito populations
– Improve the Quality of Fisheries
– Prevents freezing
– Aeration Turbine TT200 combined with suction system can add gas to liquid (industry)
– The TT200 is the only self-aspirating aerator for aeration at more than 3 meters

No need to worry about clogged pump intakes or plants getting tangled. The TT200 is completely self-cleaning.

Wastewater treatment:

Aeration of liquids is a widespread technology for secondary treatment of wastewater treatment plants. ie the biological decomposition of organic content, since it performs two functions: the air is transferred to the swimming pool for the purposes of biological oxidative reactions provide the mixing required for dispersion of air and reception reactants (oxygen, wastewater and microbes).
Read more >


History

Following many years of research on the principle of Precession applied to the rotation of fluids Alfred Zajić managed to build a self-aspirating aerator” with no moving parts internally, thus obtaining a great advantage in terms of reliability and energy efficiency. The product can transfer up to 7.5 kgO2/kWh of dissolved oxygen into water. It has an energy efficiency of up to three times higher than other “Self-Aspirating Aerators” available on the market.

Big ideas have small and humble beginnings.

Today

Today we are producing a single model TT200 in different configurations, which has the capacity to transfer a volume of air from 5 to 16 liters per second in relation to motor power and the depth of use. We are developing two new models and related tools, but primary is the TT420, which we hope will have the capacity to transfer an air volume of approx. 150 liters per second, designed for aeration of large bodies of water. This will replace multiple TT200 in one place.

Our mission

Toring Turbine goal and hope, in a period of a decade, is the gradual replacement of technologically obsolete aerators ensuring a reduction in energy needed for their operation and thereby reduce emissions of pollutants.

Alfred Zajić

Alfred Zajić

Inventor
Toring Turbine team

Toring Turbine team

Registered name: Toring Turbine d.o.o.  ( LLC )
Registered office: Ferrarska ulica 8, 6000 KoperSlovenia,  EU
E-mail: info (at) toring.com
VAT Number: SI51386356
IBAN: SI56-10100-0048506494
SWIFT: BAKOSI2X

We supply water with Life

Intro


What is the Turbine?
The Turbine was developed and perfected in a class of aeration devices known as self-aspirating aerators. These types of aerators create a subsurface low-pressure zone that allows atmospheric pressure to force air through an air tube into the surrounding water.
How does the Turbine work?
The turbine consists of three main elements as follows: 1) A surface mounted electric motor; 2) A vented air shaft that reaches below the surface of the water; and 3) A circular turbine which is connected to the air shaft and which spins beneath the surface of the water.
How does the turbine compare to other aerators?
There are many types of aerators on the market, and they each have their advantages and disadvantages
What exactly is Self-Aspirating Aerators?
Aerators introduce microscopic-sized air bubbles beneath the water surface as dissolved oxygen.(See video demonstration elsewhere on this website.)
What is dissolved oxygen?
Dissolved oxygen is essential for aquatic life. Anything that breathes underwater needs dissolved oxygen to live. Some marine organisms can live on less oxygen, but the beneficial organisms and fish need plenty of it.
Will the Turbine remove algae from my lake?
Yes, oxygen is one of the keys to algae control, and the Toring is one of the best means for placing oxygen into a lake.
Does the Turbine require single phase or three-phase electrical power?
The turbine’s unique design is the most efficient dissolved oxygen generator in the world.
How to connect Toring Turbine (TT200) and Hollow drive shaft?
Click to view
How to connect shaft coupling?
Click to view
What is the payment methods?
Pre-payment with a bank transfer – Proforma Invoice.
Paypal payment method.
What about warranty?
Our warranty covers replacement only of all parts acknowledged as faulty by our Quality Department within two months following the shipment of the goods. In no case will this replacement entitle to financial indemnity. All claims should be submitted to us by registered mail.
What is our return policy?
Any claims for items miss delivered, broken or damaged must be notified to Toring Turbine, in writing within seven days of receipt of goods and must be accompanied by full details of the order and invoice number.
The buyer must sign the carrier’s delivery documents by means of the written note “damaged” when signing for deliveries arriving damaged and all efforts should be made to check all packages at the time of delivery before the carrier departs. Items will only be credited or replaced if it can be proved that damage occurred prior to delivery and/or it was clear that goods were damaged in transit.
Items considered to have been mistreated or damaged through mishandling cannot be replaced or credited.Toring Turbine will not be liable for any further loss or damage suffered as a result of such occurrences. Goods remain the property of Toring Turbine until such time as they are paid for in full. The risk of the goods shall pass on delivery, but the ownership of it shall remain with Toring Turbine until Toring Turbine have received full payment, each invoiced delivery being considered as a whole.

Introducing the Toring Turbine® Self-Aspirating Aerator

State of the art in Aeration technology


The Toring Turbine® Self-Aspirating Aerator was introduced into the world market in 2010 by following nearly ten years of research and development in Europe. Already, it is the subject of physics forums in which professionals and laymen alike are trying to understand how it performs its amazing feat of aeration.

Simply stated, the Toring Turbine® combines the physics principles of precession (applied to the rotation of fluids) and centrifugal force. Using precession, the rotating sub-surface disc creates a low-pressure zone within its internal chamber. This zone is then filled with air forced down an air tube by surface air pressure. As this air is gathered within the disc, it is immediately expelled by centrifugal force into the surrounding water.

The result is an immediate, continuous, unbelievable barrage of dissolved oxygen that saturates the water. While other self-aspirating aerators exist, they require nearly twice the horsepower to achieve the same results as the TT200 model.

The appeal of the Toring Turbine® is its utter simplicity combined with its durability. It overcomes many of the challenges which plague other aerators. It has no internal moving parts. It has no diffusers which can clog. It requires no loud, costly compressor. It does not roil or stir up the bottom of the treatment lagoon. It does not thrash the surface of the water. It creates a mild current within the body of water. It creates extremely small air bubbles making it appear as if an underwater cloud is being formed. It can operate at greater depths than similar aerators. And, finally, it entrains dissolved oxygen by forcing air into water, and not the other way around.

Some models can discharge approx.16 liters of air per second into the water. This volume of air is generated with two and three horsepower motors (lower energy consumption), not like seven to ten horsepower motors. A newer model under development we hope that will discharge 150 liters per second.

Due to its design, efficiency, portability, and performance, the TT200 is equally at home in aquaculture settings, horticulture irrigation lagoons, golf course ponds, municipal waste treatment plants, stock ponds, lake ways and coves, confined animal feedlot waste lagoons, and black water pits, to name a few. Read more about solutions here.

Toring Turbine Fixed Water AeratorToring Turbine - Fixed water aerator

Tests revealed that the oxygen transfer efficiency in some models can exceed 7,5kgO2/kWhr or about 12 lbsO2/hphr. Weighing barely over 100 pounds, a typical Toring Turbine – Floating Surface Aerator can out-perform and outlast virtually every aerator in its class.

You can view our scheme of relations between depth and motors here

For additional information please contact us.

Important: Place the aeration turbine as deep as possible into the water. At least 50 cm from the bottom or wall of the basin. With increasing depth, the oxygen saturation increases exponentially.

The scheme above shows the tests and measurements made with different depths and is not intended to be a selling scheme. Because of instability, we don’t sell out drive shafts longer than 1,5m.


Advantages of Toringturbine self-aspirating water aerator

1. Requires no maintenanceRender Turbine
2. Has no internal moving parts
3. Will not clog with tumble weeds or most other debris
4. Requires no loud, costly compressor
5. Does not roil or stir up the bottom of the pond
6. Does not thrash the surface of the water
7. Boasts long retention time of dissolved oxygen in the water
8. Never needs to be »greased«
9. Made of corrosion-resistant materials
10. Does not stress the aquaculture species
11. Operates at a very low noise level
12. Creates a mild current within the body of water
13. Creates dissolved oxygen bubbles so small, it appears as if an underwater cloud is being formed
14. Can operate at greater depths than many aerators (5-8m)
15. Designed to run 24/7, operation: d/30m
16. Saves much more electricity than other aerators (up to 50%).
17. Can outperform other aerators which have up to four times the kW´s
18. It entrains dissolved oxygen by forcing air into water, and not water into air


Advantages:

Less consumption of electricityaeration effect
No maintenance
Up to 7x more efficiency like the other aerators in the same rank
Run 24/7/365
Easy to use

Fields to use:

Process to drinking water
WWTP
Aquaculture (eliminate algae)
Horticulture
Agriculture
Livestock
Frac Pit Water (oil and gas industry),(motor industry)
Food industry (soy, cane sugar, palm oil, paper, rice, slaughterhouse…)
and much more…..

Note: At your environment the results could be different.

The Toring aerator provides the following benefits to agriculture operations:

1. Reduces odor in animal waste lagoons as well as in lagoons at breweries and wineries.
2. Ramps up the population of beneficial aerobic bacteria which rapidly “process” the contaminants in the wastewater.
3. When used in farm or horticulture irrigation water, the Toring produces dissolved oxygen which is beneficial to the root zone in plants. The dissolved oxygen increases nutrient absorption in the root zone. It can increase root growth and strength as well as reduce the growing time of the plant.
4. Compared to other aerators, the Toring requires less electricity to operate compared to its rate of efficiency. It requires little to no maintenance.
5. The Toring aerators can inject enough dissolved oxygen into an animal waste lagoon that it can create a compost “tea” which is a nutrient tea that can be sprayed onto fields to hasten the growth of forage grass.

Wastewater treatment

All Wastewater Treatment systems have one thing in common…they need oxygen and LOTS of it. The good news is that there has been a breakthrough in aeration technology resulting in an affordable, highly effective aerator.

Animal waste-lagoon aeration

Industrial wastewaterA large industrial dairy or feedlot operation can generate as much waste as a mid-sized city. While cities spend millions of dollars each year to process and dispose of municipal waste, feedlot owners cannot afford such expenditures. Factory farms are thus limited to disposing of the manure in uncovered manure lagoons, or else spreading it on surrounding land.

Stock Tanks & Pond Health – Pond Aeration

1392349_11977859 (1)Oxygen is an absolute key to a healthy pond. In a perfect world, oxygen enters the pond at the surface of the water. Wave action at the surface and/or mild thermal currents carry the oxygen into the deeper depths of the water. Beneficial algae growth at various depths in the pond also produces dissolved oxygen during the daylight hours. Aerobic microorganisms (called aerobes) breathe this subsurface oxygen as they digest the organic nutrients in the water.

Golf Course Pond aeration

Golf courseGolf course ponds are meant to create eye appeal, but many times end up being an eyesore. The reason is simple. Algae, pond scum, murky water, and foul odors in the pond can manifest almost overnight thus haunting the maintenance supervisor as well as the golf course owner.

Lake way and Cove Aeration

Oxygen is the key to the health of any body of water, and this is especially true of an inlet or cove. Without adequate oxygen, it is difficult for fish or beneficial microorganisms to survive. The result is murky, unsightly, and sometimes odorous water. Homeowners living on the cove are often at a loss when it comes to options for cleaning up the water.

Livestock Tanks / Stocked Fishing Ponds

Toxic Blue-Green AlgaeThe typical farmer has a pond that serves a dual purpose. First, it serves as a water source for his/her livestock. Second, it serves as a fishing pond for recreational use. What the farmer does not always realize is that the pond can be a source of disease for livestock. The reason is that oxygen depletion, which is so common in such ponds, can lead to the growth of harmful microorganisms.

Floating Turbine Aerator

Floating surface wastewater aerator suitable for every aeration application, the world renowned for the highest aeration efficiency. The result is immediate, continuous, unbelievable barrage of dissolved oxygen that saturates the water.

Product Description

Aerators provide water quality management by adding oxygen and inducing circulation in your pond virtually eliminating algae growth, foul odors, insect breeding, fish kills, etc. The oxygen transfer efficiency of a Floating surface aerator TT200 can exceed 7,5kgO2/kWhr or about 12 lbsO2/hphr. Weighing barely over 100 pounds, can out-perform and outlast virtually every aerator in its class.

Shaft and Coupling Configuration

60cm (coupling 24mm), 80cm (coupling 24mm), 100cm (coupling 24mm), 100cm (coupling 28mm), 120cm (coupling 28mm), 150cm (coupling 28mm),
IEC Motor 50Hz : 2.2 kW 1420 r.p.m., 1.5 kW 1420 r.p.m., 3.0 kW 1420 r.p.m., Without motor

Please send us your inquiry


Suction System 1Aeration Turbine with Suction SystemAeration Turbine with Suction System

Product Description

Aeration Turbine combined with the suction system is an excellent way to add gases to any liquid. The default configuration includes TT200, TTS Motor Coupling dia.24mm, Drive Shaft 100cm, Suction System.

Shaft and Coupling Configuration
100cm ( Coupling 24mm ), 100cm ( Coupling 28mm ), 120cm ( Coupling 28mm ), 150cm ( Coupling 28mm )

Please send us your inquiry
Aeration turbine 2Aeration Turbine Basic ConfigurationAeration Turbine tt200 with Coupling and Shaft

The default configuration includes TT200, TTS motor coupling dia.24mm, drive shaft 100cm.

Product Description
Aeration Turbine basic setup without motor. The default configuration includes Aeration Turbine TT200, TTS motor coupling dia.24mm, drive shaft 100cm.
Shaft and Coupling Configuration
100cm ( Coupling 24mm ), 100cm ( Coupling 28mm ), 150cm ( Coupling 28mm )

Please send us your inquiryFixed Surface Aeration Turbine

Fixed Surface Wastewater Aerator ideal for aeration of ponds, basins, tanks, pools and lakes. This simple design virtually eliminates maintenance, suitable for every aeration application. The default setup includes TT200 Turbine, Drive shaft 1m depth, coupling dia.24mm, motor support, 1.5kW 1420 r.p.m Motor.

Product Description

Fixed Surface Aerator provides water quality management by adding oxygen and inducing circulation in your pond virtually eliminating algae growth, foul odors, insect breeding, and fish kills.

Shaft and Coupling Configuration 100cm (coupling 24mm), 100cm (coupling 28mm), 150cm (coupling 28mm), IEC Motor 50Hz : 2.2 kW 1420 r.p.m., 1.5 kW 1420 r.p.m., 3.0 kW 1420 r.p.m., Without motor

Please send us your inquiry